Έγκυρη ψηφοφορία θεωρείται η πρώτη ολοκληρωμένη ψηφοφορία ανά IP address.
Ψηφοφορίες που ενδέχεται να ακολουθήσουν από το ίδιο IP θα απορρίπτονται
αυτόματα από το σύστημα. Δεν είναι υποχρεωτικό να ψηφίσετε σε όλες τις κατηγορίες.

Επιχείρηση
Μάνατζερ (Εις Μνήμην Άντη Χατζηκωστή)
Υπηρεσίες
Μικρομεσαία Επιχείρηση
Βιομηχανία / Μεταποίηση
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Best Wokplace / Εργοδότης Προτίμησης
Νέο Προϊόν / Υπηρεσία

Silver Sponsors

Powered By

Platinum Sponsor

Οργανωτές

Χορηγός Επικοινωνίας