Έγκυρη ψηφοφορία θεωρείται η πρώτη ολοκληρωμένη ψηφοφορία ανά IP address.
Ψηφοφορίες που ενδέχεται να ακολουθήσουν από το ίδιο IP θα απορρίπτονται
αυτόματα από το σύστημα. Δεν είναι υποχρεωτικό να ψηφίσετε σε όλες τις κατηγορίες.

Επιχείρηση
Μάνατζερ (Εις Μνήμην Άντη Χατζηκωστή)
Βιομηχανία / Μεταποίηση
Ανάπτυξη Γης / Κατασκευές
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Τουρισμός / Ψυχαγωγία / Εστίαση
Μικρομεσαία Επιχείρηση
Best Wokplace / Εργοδότης Προτίμησης
Υπηρεσίες

*Η κατηγορία Υπηρεσίες περιλαμβάνει 6 υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας των εταιρειών στην ψηφοφορία της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Silver Sponsors

Powered By

Platinum Sponsor

Οργανωτές

Χορηγός Επικοινωνίας