Έγκυρη ψηφοφορία θεωρείται η πρώτη ολοκληρωμένη ψηφοφορία ανά IP address.
Ψηφοφορίες που ενδέχεται να ακολουθήσουν από το ίδιο IP θα απορρίπτονται
αυτόματα από το σύστημα. Δεν είναι υποχρεωτικό να ψηφίσετε σε όλες τις κατηγορίες.

Επιχείρηση
Μάνατζερ (Εις Μνήμην Άντη Χατζηκωστή)
Βιομηχανία / Μεταποίηση
Ανάπτυξη Γης / Κατασκευές
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Τουρισμός / Ψυχαγωγία / Εστίαση
Μικρομεσαία Επιχείρηση
Best Wokplace / Εργοδότης Προτίμησης
Υπηρεσίες

Gold Sponsor

Powered By

Platinum Sponsor

Οργανωτές

Χορηγός Επικοινωνίας

Silver Sponsors