Έγκυρη ψηφοφορία θεωρείται η πρώτη που διεξάγεται ανά IP address. Ψηφοφορίες που ενδέχεται να ακολουθήσουν από το ίδιο IP θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα. Μπορείτε να ψηφίσετε μόνο μία εταιρεία ανά κατηγορία. Δεν είναι υποχρεωτικό να ψηφίσετε σε όλες τις κατηγορίες.

Οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας των ΙΝ Βusiness Awards προκύπτουν μετά από ψηφοφορία των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, που αποτελείται από προσωπικότητες οργανισμών και συνδέσμων του επιχειρηματικού και του ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού χώρου. Ακολούθως, οι βραβευθέντες ανακηρύττονται από την ψηφοφορία του κοινού και από δεύτερη ψηφοφορία της Επιτροπής με ποσοστό βαρύτητας 50% - 50%.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2020. Η ειδική τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2021 στην παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων της πολιτικής σκηνής καθώς και των πρωταγωνιστών του κυπριακού επιχειρείν.

Τα IN Business Awards αποτελούν τον μεγαλύτερο και πιο έγκυρο θεσμό
επιβράβευσης της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας.

 

New Project 90

 
Οι προτεινόμενες υποψήφιες εταιρείες πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:
  • Στην περί πτωση επιχειρήσεων να είναι εγγεγραμμένες κυπριακές εταιρείες στον Έφορο Εταιρειών ή έχουν σημαντικές δραστηριότητες στην Κύπρο.
  • Στην περίπτωση ατόμων (μάνατζερ) η βάση των δραστηριοτήτων τους είναι η Κύπρος.
  • Οι επιχειρήσεις, στελέχη των οποίων συμμετέχουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης, δικαιούνται υποψηφιότητες στη διαδικασία βραβεύσεων. Τα στελέχη αυτά, όμως, δεν δικαιούνται να ψηφίσουν τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται.
  • Οι χορηγοί και τα στελέχη τους δικαιούνται υποψηφιότητας στις κατηγορίες.

ΨΗΦΙΣΤΕ ΕΔΩ

Powered By

Gold Sponsor

Platinum Sponsor

Silver Sponsors

Οργανωτές

Χορηγός Επικοινωνίας