Έγκυρη ψηφοφορία θεωρείται η πρώτη που διεξάγεται ανά IP address. Ψηφοφορίες που ενδέχεται να ακολουθήσουν από το ίδιο IP θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα. Μπορείτε να ψηφίσετε μόνο μία εταιρεία ανά κατηγορία. Δεν είναι υποχρεωτικό να ψηφίσετε σε όλες τις κατηγορίες.

Οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας των ΙΝ Βusiness Awards προκύπτουν μετά από ψηφοφορία των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, που αποτελείται από προσωπικότητες οργανισμών και συνδέσμων του επιχειρηματικού και του ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού χώρου. Ακολούθως, οι βραβευθέντες ανακηρύττονται από την ψηφοφορία του κοινού και από δεύτερη ψηφοφορία της Επιτροπής με ποσοστό βαρύτητας 50% - 50%.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022 

Τα IN Business Awards αποτελούν τον μεγαλύτερο και πιο έγκυρο θεσμό
επιβράβευσης της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας.

 

New Project 90

Οι προτεινόμενοι και οι νικητές θα πρέπει:
  • Στην περίπτωση επιχειρήσεων να είναι εγγεγραμμένες κυπριακές εταιρείες στον Έφορο Εταιρειών ή να έχουν σημαντικές δραστηριότητες στην Κύπρο.
  • Στην περίπτωση ατόμων (μάνατζερ) η βάση των δραστηριοτήτων τους να είναι η Κύπρος.
  • Οι επιχειρήσεις, στελέχη των οποίων συμμετέχουν στην επιτροπή, δικαιούνται υποψηφιότητα στη διαδικασία βραβεύσεων. Τα στελέχη αυτά όμως, δεν δικαιούνται να ψηφίσουν τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται.
  • Οι χορηγοί και τα στελέχη τους δικαιούνται υποψηφιότητες στις κατηγορίες.

ΨΗΦΙΣΤΕ ΕΔΩ

Platinum Sponsor

Powered By

Gold Sponsor

Χορηγός Επικοινωνίας

Οργανωτές

Silver Sponsors