Οι προτεινόμενοι και οι βραβευθέντες πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

  • Στην περίπτωση επιχειρήσεων είναι εγγεγραμμένες κυπριακές εταιρείες στον Έφορο Εταιρειών και έχουν σημαντικές δραστηριότητες στην Κύπρο.
  • Στην περίπτωση ατόμων (μάνατζερ) η βάση των δραστηριοτήτων τους είναι η Κύπρος. Εξαιρείται το βραβείο Κύπριος Επαγγελματίας/Επιχειρηματίας που Διαπρέπει στο Εξωτερικό.
  • Οι επιχειρήσεις, στελέχη των οποίων συμμετέχουν στην Επιτροπή, δικαιούνται υποψηφιότητα στη διαδικασία βραβεύσεων. Τα στελέχη αυτά όμως, δεν δικαιούνται να ψηφίσουν τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται.
  • Οι χορηγοί και τα στελέχη τους δικαιούνται υποψηφιότητες στις κατηγορίες.


Τους υποψηφίους κάθε κατηγορίας των ΙΝ Βusiness Awards επιλέγει Επιτροπή Αξιολόγησης, που αποτελείται από 30 και πλέον προσωπικότητες οργανισμών και συνδέσμων του επιχειρηματικού και του ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού χώρου. Ακολούθως, οι βραβευθέντες ανακηρύττονται από την ψηφοφορία του κοινού και από δεύτερη ψηφοφορία της Επιτροπής με ποσοστό βαρύτητας 50% - 50%.

H Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των ακόλουθων συνδέσμων:

1.  Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελ. (ΚΕΒΕ)
2.  Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελ. - ΕΒΕ Λευκωσίας
3.  Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελ. - ΕΒΕ Λεμεσού
4.  Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελ. - ΕΒΕ Αμμοχώστου
5.  Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελ. - ΕΒΕ Λάρνακας
6.  Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελ. - ΕΒΕ Πάφου
7.  Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
8.  Invest Cyprus
9.  Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ)
10. Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)
11. CSR Cyprus
12. Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
13. Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (CSC)
14. Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών / BPW Cyprus (ΚΟΓΕΕ)
15. Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης
16. Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA)
17. TechIsland
18. Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ)
19. Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ)
20. Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Κύπρου
21. Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ)
22. Σύνδεσμος Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΚυΣυΔΑΔ)
23. Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)
24. Σύνδεσµος Εγκεκριµένων Συµβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΕΣΕΚ)
25. Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΕΚ)
26. Institute of Directors
27. Πανεπιστήμιο Κύπρου
28. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
29. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
30. Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
31. Frederick University
32. Cyprus Institute of Marketing (CIM)
33. Cyprus International Instit. of Management (CIIM)
34. University of Central Lancashire (UCLan)
35. Αναπτυξιακός Οργανισμός RTD Talos
36. Τουριστική Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία Αμμοχώστου (ΤΕΒΕΑ)
37. IMH

Σημείωση: Ο μέγας χορηγός της διαδικασίας συμμετέχει ως παρατηρητής.

ΨΗΦΙΣΤΕ ΕΔΩ

Platinum Sponsor

Powered By

Gold Sponsor

Χορηγός Επικοινωνίας

Οργανωτές

Silver Sponsors